ایل شاهسون در كتاب یادنامه حكیم تیلیم خان شعری از نصرت‌الله زرگر به زبان زرگرهای ساكن شهریار نقل شده است: دنیلوگی ناپی گاجوسكی مُلی اگه لِس تاپسا پِردو گودلو اووِل چیلالو مانوشس پورتِسدار ناناك اگه توناك پِی شِل لاچو اووِل چیلالو مانوشا آمال ناآستار هر گاجوسكی ناآن تودا كریستار ناجاناجا هر نامورشس دارستار دووی تِریاندا لسگی بارو گا اووِل چیلالو مانوشس نوول سیگ آمال خوخای ماستان سُوِِل ناخا مو پوِرال كالو دئوس ناچید سیر چیریكناكال چیریكنیگی گا اِو بودلا چو اووِل بیدادالوس كِرِه ناكِر هچ كان فال نانیكِلا دئولِس توتار اووافال هر تانیس چیلالو آلاو ناپِن مو پورال مورشوس كورلو افتاتان اووِل تیلیمِس آلاو هچ كان ناكِرتی خاخای آوِریس رومناكی نادیك مویاكای هر نامورشِس ماریستا توناخای میرو آلاو توكانیستی موك اووِل مدیرسایت :حجت فاتح ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828 http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com 2018-03-22T23:43:51+01:00 text/html 2018-03-22T14:38:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طوایف ایل شاهسون http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/676 <p>طوایف ایل شاهسون </p> <p><strong>تیره قارالار</strong> </p> <p>ایل شاهسون از ۳۲طایفه تشکیل شده که یارجانلو یکی از طوایف ایل شاهسون میباشد طایفه یارجانلو از ۱۲تیره تشکیل میشود که قارالار یکی از تیره های طایفه یارجانلو می‌باشد این تیره که از سالیان پیش حدود صد سال در منطقه ای به نام سه چاه( لاچه) نزدیک طرزاناهید و دره والمان چادر نشین بودند و در ییلاق به اطراف کوه ها زرنو و خرقان مهاجرت میکردند </p> <p>یکی از سیاست‌های مهم دولت رضاشاه پهلوی در خصوص ایلات و عشایر ایران، سیاست اسکان عشایر یا تخته‌قاپو بوده است. تا قبل از آن، ایل شاهسون به شیوه کوچ‌نشینی یا چادرنشینی زندگی می‌کردند و همه ساله در ایام معینی از سردسیر یا ییلاق به گرمسیر یا قشلاق و بالعکس مهاجرت می‌نمودند.قشلاق قارالار مزرعه سه چاه (قارالار چولی) و دره والمان و ییلاق اطراف خرقان گاها تا همدان بوده است این طرز زندگی در همه ابعاد بر جامعه ایران تأثیر بسیار گذاشته بود. </p> <p>با اسکان عشایر این تیره نیز چون همه شاهسون هامجبور به سکونت در روستای والمان میشود </p> <p>از میان ریش سفیدان این تیره شخصی به نام صادق وجود داشته که به عنوان بزرگ درمیان قارالار می‌زیسته که باج و خراج حکومت را جمع آوری می‌کرده که بنا به گفته های قدیمی ها وی پس مدتها شبانه به اطراف شهریار کوچ میکند و شاید فرزندان وی اکنون و جود داشته باشند طبق روایت ها این قضیه برای بیش از یک قرن می‌باشد وی در زمان خود که مزرعه سه چاه دچار مشکل کم آبی بوده و گاها شاهد نزاع در میان این تیره بوده ایشان برای حل این اختلافات یک چاه در دامنه کوه خیر ورمز (به زبان عامیانه ) میزند وتا حدودی از آن زمان به بعد نزاع برسر آب کمتر میشود </p> <p>در آن زمان اختلافاتی برسر مراتع بوده که روزی بایرامعلی خان برای حل این اختلافات بین مراتع به عنوان ریش سفید مداخله میکند وی برای حل این نزاع عنوان میکند که نوجوانی بودم و از این منطقه (سه چاه فعلی )عبور میکردم که یک شب مهمان صادق شدم واین مراتع از زمانهای دور معروف به قارالار چولی بود است و پس از کشمکشهای فراوان با ریش سفیدی بیرامعلی خان اختلاف بر سر این مرتع حل و فصل میشود . </p> <p>سه دانگ مزرعه چاه متعلق به قارالار و سه دانگ دیگر متعلق به یک طایفه دیگر بوده که بر اثر دعوای بین دو طایفه که یک نفر از طایفه قارالار کشته میشود و سه دانگ مابقی را طایفه مقابل به عنوان خون بها داده و از آن منطقه کوچ میکنند. و این منطقه تا کنون متعلق به تیره قارالار می‌باشد </p> <p>مرحوم آقا مراد مرادی </p> <p>مرحوم خداورن کرمی </p> <p>مرحوم علی آقای اروجی </p> <p>میتوان نام برد </p> <p> text/html 2018-03-22T14:36:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog یئدی سین http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/675 <p>❇️‏« ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ‏» ﯾﺎ ﺑﺮﮐﺖﻟﺮﺩﻥ ﯾﺌﺪﺩﯼﺳﯿﻦ؟ </p> <p>ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﺎﻥ ﺭﺳﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻔﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ </p> <p>ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﻋﯿﺪﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ . </p> <p>ﺣﺎﻝ، ﭼﻮﻥ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺁﻥﺭﺍ ‏« ﺑﺮﮐﺘﻠﺮﺩﻥ ﯾﺌﺪﺩﯼﺳﯿﻦ ‏» ‏( ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ ‏) ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ : </p> <p>.1 ﯾﺌﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏(ﺑﺮﮐﺖ ﺯﻣﯿﻦ ‏) : ﻗﻮﻭﻭﺭﻏﺎ ‏( ﮔﻨﺪﻡ ﯾﺎ ﻋﺪﺱ ﯾﺎﺳﻤﻨﻮ ‏) </p> <p>.2 ﺁﻏﺎﺝ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏(ﺑﺮﮐﺖ ﺩﺭﺧﺖ ‏) : ﺁﻟﻤﺎ ﯾﺎ ﺍﯾﮕﺪﻩ ‏( ﺳﯿﺐ ﯾﺎﺳﻨﺠﺪ ‏) </p> <p>.3 ﮔﺆﯼ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏(ﺑﺮﮐﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ‏) : ﻗﻮﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺎ ‏( ﻗﺮﺁﻥ ﯾﺎﺁﯾﻨﻪ ‏)(با ورود اسلام برخی اعتقادات اسلامی در رسوم تورکان وارد شده اند از جمله گزاشتن قرآن بر سر سفره به عنوان برکتی آسمانی) </p> <p>.4 ﮔﺆﯾﺮﻣﮏ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏(ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﺭﺷﺪ ‏) : ﮔﺆﯼ( ﺳﺒﺰﯼ ‏) </p> <p>.5 ﺁﻝ-ﻭﺋﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏( ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ‏) : ﺳﯿﮑﮑﻪ( ﺳﮑﻪ ‏) </p> <p>.6 ﺣﯿﺌﻮﺍﻥ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏( ﺑﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ‏) : ﯾﻮﻣﻮﺭﺗﺎ ‏( ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ‏) </p> <p>.7 ﺳﻮ ﺑﺮﮐﺘﯽ ‏(ﺑﺮﮐﺖ ﺁﺏ ‏) : ﺳﻮ ﻭ ﺑﺎﻟﯿﺦ ‏(ﺁﺏ ﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ </p> <p>ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺍﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ،ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﮐﯽ ‏( ﻗﻮﺗﻠﻮﻟﻮﻕ ‏) ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .) </p> <p>@shah3avan </p> text/html 2018-03-22T09:41:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طایفه ساتولو http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/674 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه های ایل شاهسون </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساتولو </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساتولو در زیر روستای اسکندرآباد منطقه ای وجود داشت به نام ساتولو قشلاقی که بر اثر مرور زمان تخریب شد و طایفه ساتولو به روستای انجیلاوند فعلی کوچ کردند </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">اما در این میان درباره علت کوچ این طایفه از قشلاق ساتولو به انجیلاوند قدیمی ها و بزرگان تخریب روستا به واسطه بلایای طبیعی میدانند . </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ریشه طایفه ساتولو به حلب سوریه بازمی‌گردد و به ایران نقل مکان کرده اند گفته ها از آن روایت دارد که ساتولو ها در زمان حکومت آق قویونلوها در برهه زمانی قدرت می‌گیرند و در جنگ ها مشارکت ویژه ای داشته اند </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">این طایفه آنطور که از شواهد و گفته قدیمی ها پیداست با طایفه قوتولو هم‌پیمان بوده اند و در خیر وشر باهم بوده اند </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساتولو از پنج تیره تشکیل شده است </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تیره ساوخانی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تیره قلیچ خانی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تیره بیگدلی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تیره دید ورونلی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تیره خشه لر (خشه لت )</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از کوچ این طایفه به انجیلاوند شاید حدود صد سال بیشتر بگذرد </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از آن زمان تا کنون در انجیلاوند ساکن هستند . </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">از ریش سفیدان این طایفه </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حاج حیدر علی سلامت </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حاج میرزا عباس همتی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حاج عقیل اروجی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> حاج دوستعلی مروتی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حاج حمزه علی رسولی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حاج حشمت الله حبیبی </font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">را میتوان نام برد </font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">نویسنده : حجت فاتح&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دوستانی که اطلاعاتی در مورد تیره های این طایفه دارند برای تکمیل اطلاعات این طایفه به آیدی<font color="#ff0000">&nbsp;</font></font><font color="#ff0000" size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">تلگرام</a>&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">ارسال کنند</span></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بزرگترین کانال ایل شاهسون </font></p> <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-03-22T05:31:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اولین پنجشنبه سال ۹۷ http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/673 <p><font face="Mihan-IransansBold">در اولین پنجشنبه سال </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">عیدی اموات شاخه گلی بفرستیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">برای کسانی که جایشان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کنار سفره هفت سین و </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دید و بازدیدهای عید خالیست </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شاخه گلی به خوشبویی یک فاتحه </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-22T05:26:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog کوچ شاهسون ها http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/672 <p><font face="Mihan-IransansBold">بنام خدا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مبارزه برای مرتع خوب </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......در دنیای کوچ وایلیاتی از زمانهای قدیم مرتع یکی از اختلافات ما بین اقوام بوده و در این درگیری شاید با کد خدا منشی می شد جلوی یک حادثه تلخ را گرفت ولی حس ناسیونالیستی افراد به هم طایفه ائی های خود گاهی باعث درگیری خونینی می شد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......بعداز یک زمستان طولانی طوایف برای استفاده از طبیعت زیبا از هم سبقت می گیرند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....کوچ جمعی از طایفه قاسملو در منطقه ائی بسیار زیبا وپر از گونهای گیاهی اتراق و چادر ها را بر پا می کنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....تعداد کمی از طایفه کوسه لر در همان نزدیکیها اتراق کرده و برای چرای گوسفند بین آنها اختلاف می افتاد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">صحبتها و ریش سفیدی بخاطر حمایت قاطع طرفین از طوایف خود جواب نمی دهد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....از حرکات مردان و جوانان بوی خوشی نمی آید دو طایفه بزرگ زمانی که دوشا دوش هم یاغیان را ادب می کردند حالا بخاطر جبر زمانه وبازی دولتمران برای مهار آنها ومحدود کردن چرا گاهها باید رو در روی هم قرار گیرند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......صحبتها از قربانت برم به قربانیت می کنم می رفت، تفنگها بر دوش مردان نشست و چوبهای دستی قارا آغاج، بادام آغاجی وغیره که در مفرجها روغن کاری شده بودبرای مبارزه در دست توانمند مردان ایل قرار گرفت ،ساپان داشی ها ترمیم و به کمرها بسته می شود ،نشانه های درگیری بزرگ هر روز که می گذشت بیشتر نمایان می شد اختلافات و توهین به همدیگر جای قربان صدقه رفتن های مردان ایل را گرفته بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....در یک روز صبح وقتی خواب خوش شبانه با کار و بیداری جابجا شد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دیگر کار از احتیاط ائیلین عبور کرده به نجور ورشاقا رسیده بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....طرفین تا ساعت ۱۰ صبح نسبت به هم رجز خوانی کردند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در سمت طایفه قاسملو که به چادرها و خانواده ها نزدیک بود وضعیت سنگین تر از طرف مقابل یعنی طایفه کوسه لر بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">...بعد از کمی خط و نشان کشیدن قرار شد هر یک شخصی را به میدان بفرستند و با شکست هریک از مبارزان طایفه اش از آن منطقه کوچ کنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از طرف هر دو طایفه یک نفر رشید و بزن بهادر به میدان فرستاده شد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">...دیگراز آن هیاهوهای گوش کر کن خبری نبود، فقط شمارش نفسها را می شد شنید و چشمان نگران را که با حرکات مردان جابجا می شد و با چرخش چوبها آه از دلها بر می خواست </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....در جنگ دو مرد کار آزموده که روز را با حرکت چوب دستی و بازی با آن می گذرانند بسیار زیباست اینجا بجزء مهارت در مبارزه چوب انعطاف بدن هم تعین کننده است </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....صدای برخورد چوب آهنگ مبارزه را تعریف می کرد وچرخش مردان جنگی گردوغبار میدان را ..... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....حرکات وجابجایی ها بجای رسید، مبارز کوسه لر با یک حرکت ماهرانه چوب دستی مبارز طایفه قاسملو را از دستش خارج و چوب معلق در آسمان شد..... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">...این شکست برای طایفه قاسملو مورد تائید نبود لذا ندایی ورون ......بلولار تقلب ائیلدیله میدان آرام به صحنه جنگ تبدیل شد با حمایت های خوب وپشتیبانی خانواده ها مردان طایفه قاسملو بر کوسه لر کم تعداد غالب شدند و ...... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">خبر به طایفه کوسه لر رسید مردان و جوانان که گوششان بسمت مرتع مورد اختلاف هم طایفه ائیهایشان بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">...به سمت میدان درگیری حرکت کردند در گرمای ظهر وقتی آدم مسافتی را می دود و به مقصد می رسد با نوشیدن یک کاسه آب گوارا از تولوق جان تازه می گیرد ولی متاسفانه برای مبارزان کوسه لر سنگ ساپان داشی و چوبهای طرف مقابل آماده پذیرای بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......با طولانی شدند در گیری میدان جنگ با افزایش افرادجنگجو به نفع طایفه کوسه لر تغییر کرد و طایفه قاسملو بسمت بلندی تغییر مکان داده و در گیرها از جنگ تن به تن به تیراندازی و پرتاب سنگ توسط ساپانداشی کشیده شد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......وقتی مبارزان خسته کوسه لر وضعیت را چنین دیدند از فرصت استفاده تا از بولاق آبی بنوشند تا جانی به بازوهای خود بدهند بطرف بولاق خیز برداشتند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....یکی از مردان رشید کوسه لر از خسته گی خود را به بولاق رسانده دولاشد تا گلوی تازه کند حریف طرف خود را خوب میشناخت با یک حرکت سریع خودش را به این جوان رساند و بگو مگوی بین یکی از ریش سفیدهای کوسه لر با مبارز قاسملو شد ریش سفید طایفه کوسه لر برای ترسانندن مبارز قاسملو ونجات جوان خود لوله تفنگ را به سمت او گرفت از قضا با حرکت اسب انگشت روی ماشه جابجاشد و تیری سربی در سینه جوان رشید قاسملو آرام گرفت </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....ریش سفید طایفه کوسه لر وقتی وضعیت را مناسب ندید بیدرنگ اسب را بسمت مبارز خود راند و گفت رکاب اسب را( بگیر)بچسب و به تاخت عزم ترک میدان را داشت در دم دمای عبور از بلندی اسب ریش سفید مورد اصابت گلوله مبارزان قاسملو می گیرد ....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....در یک چشم بهم زدن وسط میدان‌ خالی از مبارزان و هریک در سمتی وبلندی را سنگر خود کرده بودند و... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......دوستان عزیز لازم به توضیح می باشد معمولا درگیری بین چند نفر از دو طایفه رخ می داد در عامیانه می گفتند درگیری طایفه ائی رخ داده ودرگیری بین طایفه کوسه لر وقاسملو هم از این مستثنا نیست </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سلیمان امیری فرد </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-22T05:22:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مظلومیت ایل شاهسون http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/671 <p><font face="Mihan-IransansBold">بنام خدا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">باعرص سلام وادب خدمت همه سروران </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دوستان گلم هراز گاهی دلم بخاطر مظلومیت ایل عزیزمان می گیرد بی اختیار در حال وهوای زندگی مردم بزرگوار ایل قرار می گیرم و شنیده هایم، در ذهنم مثل پرده سینما در جلوی چشمم به حرکت می افتد و مروری می شود تا آن را بر روی کاغذ با لرزش قلم و قطره های جوهر برایتان بنویسم ..... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">...امروز در اولین قدم با گفتن بایرامیز موبارک سال جدید را تبریک گفته وآرزوی سلامتی همراه با موفقیت برای یکا یک تان در کنار خانواده محترمتان دارم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">عید دانه من نقل رشادت بانوی رشید از ایلی سلحشور برای سروران گرامی ست </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.........عده ایی از شاهسونها (تیره ائی)زمان کوچ از کنار روستای غافلگیر شده و مورد تاخت روستائیان قرار می گیرند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......در اولین بر خورد جوانان رشید پیش قدم می شوند برای دفاع وقتی با حمله همه جانبه روستائیان مواجه می شوند برای اینکه بتوانند دلیرانه واز اسلحه های ایلیاتی (ساپان داشی ،ال آغاجی) بهره خوبی ببرندلذا با جنگ وگریز سعی می کنند خود را از روستا فاصله بیشتری بدهند تا افراد ناتوان دچار مشکل نشود این عقب نشینی برای عده ائی از مهاجمین خیلی خوشایند می شودفکر می کنند شاهسوند ها در مقابل آنها کم آورده اند لذا سرمست ازاین پیروزی فرصت را غنیمت شمرده تعدادی بطرف کاروان کوچ هجوم می آورند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از آنجا که بخاطر درگیری مردان و جوانان، از کاروان فاصله گرفته بودند پیرمردان، زنان وکودکان برای ایمنی از این جنگ نا به حق و نا برابر سعی می کردند زودتر از محل درگیری فاصله گرفته تا خودو اثاثیه و وسایل را از منطقه خارج تا صدمه ائی نبینند در این هم همه و جو آشوب گونه صدای گریه کودکان و.......آهنگ این حرکت را درد آور ودلها را می آزورد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....در این بین بانوی با قدی بلند وقدمهای محکم و استوار چشم از کودکان و اطرافیان بر نمی داشت </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">....با رسیدن اولین گروه روستائیان هم همی در نزدیکی های روستا وضع راکمی خطر ناک کرد بانو با اون غیرت مردانه خود چوب دستی خود را بصورت آماده در دست گرفت سریع خود را بطرف افرادی که به نزدیکی کاروان کوچ می رسیدند، رساند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.......با فریاد بلند گفت اگر بیرقدم قاواغا قویایز ددیز یاندردام کوپک..... مهاجمین با فریاد رسای این بانوی رشید کمی مکث کردند ولی دوباره به سمت آنها حرکت کردند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">........یک آن در آن منطقه که بانو قرار داشت نعره بلندی، وای ددم یاندی .....نگاه ها رابه آن سمت کشاند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">.....یک بانوی شاهسون بخاطر همراهی با مردش در کارهای روز مره دارای بدنی ورزیده می شد، این ورزیدگی همراه با شجاعت ذاتی و نترس بودن او یک انسان دلیر وکار آزموده را در دیده ها نمایان می ساخت‌ </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> .... با یک حرکت سریع دیگر پهلوی نفر بعدی هم با چوب دستی وی آشتی کرد حرکات او چنان سریع بود که امکان دفاع را از مهاجمان گرفته بود مردان آماده درگیری برای کمک هم ولایتیشان با کمی مکث بطرف محل درگیری شتافتتد چرخش چوب دستی در آسمان چشمها را خیره می کرد صدای برخورد چوب دست بهم و فریادهای آدمهای میدان، نشان از درگیری سختی می داد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یکی از ریش سفیدهای شاهسون با ندای بلند آهای اوشاخلار ....خانم کندیلرین قاواقین قیتردی گئلین کومکه جوانان رشید ایل که خود را آماده مبارزه در بیرون ده کرده بودند با شتاب بسوی معرکه حرکت کردند این حرکت تهاجمی چنان بر چشم روستائیان شجاعانه آمد، کمی خود را عقب کشیدند ولی بانو کار خود را بسیار قشنگ و دلیرانه انجام داده بود وزینت این درگیری کله های شکسته یکی دونفر از روستائیان و هراس در بین آنها بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">......با تهاجم همه جانبه جوانان ایل روستائیان خود را به داخل ده رساندند و دفاع را از آنجا شروع کردند در این زمان فاصله بسیاری بین روستائیان و حرکت کاروان افتاد بدین وسیله این پیروزی هدیه بانوی رشید از تبار کلبی به هم ایلی هایش بود و.... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سلیمان امیری فرد </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-22T05:18:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اورگیمی http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/670 <p><font face="Mihan-IransansBold">اورگیمے اللریمدہ ساخلادیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گول بَزدیم چیچڪلدیم باغلادیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دسته-دستہ یولا سپدیم آغلادیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اِلہ یاندیم ڪولہ دُوندوم گلمدین </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نیسگیل سؤز تڪ یامان سؤندوم گلمدین </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-22T05:18:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog داغ اولاق http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/669 <p><font face="Mihan-IransansBold">داغ اولاق ، اورگیمے اللریمدہ ساخلادیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گول بَزدیم چیچڪلدیم باغلادیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دسته-دستہ ی اولاق ، آشمیاق </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دریا اولاق ، دولی اولاق ، داشمیاق </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">عقرب اولوب ، اونو بونو ، ساشمیاق </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دوست اولوب ، نامرد اولوب ، قاشمیاق </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-20T02:42:36+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مبارزه برای استقلال http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/668 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">مبارزه برای استقلال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">29 اسفند 1329 پس از یك مبارزه پارلمانی به رهبری شادروان دكتر محمد مصدق، سرانجام امكان بهره برداری و استخراج مستمر نفت پس از سال ها از زیر سیطره استعمار وقت، انگلیس خارج شد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ملی ‌شدن صنعت نفت ایران نمی توانست مورد پذیرش كشور انگلستان باشد، به همین دلیل تلاش كردند تا در صف متحدین ملی شدن این صنعت شكاف ایجاد كنند، اما چون این حركت&nbsp; با خمیر مایه منافع ملی و افكار عمومی همراه بود، قدرت عرض اندام كمپانی های خارجی به حداقل رسید و ناكام ماند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اگر چه ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفند ماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی و اقتصادی مردم ایران محسوب می شود. اما هدف غایی "اقتصاد بدون نفت" هنوز نتوانسته جای خود را در مبادلات اقتصادی و تجاری كشور ایفا كند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">واقعیت این است كه دکتر “محمد مصدق” حرکت بزرگ ملی شدن صنعت نفت در كشور را آغاز کرد تا چنانچه درآمدی از این رهگذر به دست می آید صرف زیرساخت های كشور شود، اما صد افسوس و هزار دریغ كه این خواسته در طول 50 سال اخیر تنها در حد یك آرزو ماند و فرجام خوشایندی نیافت.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">به عبارتی با ملی شدن صنعت نفت اگر چه دست دولت های استعمارگر از اقتصاد و سرمایه ملی كشور كوتاه شد، اما به باور بسیاری از برنامه ریزان و اقتصاد دانان، تكیه بر در آمدهای نفتی نگذاشت كه اقتصاد ایران در زمینه های دیگر به رشد وتعالی برسد. چنین رویكردی، موجب شد قدرت حاكم در ایران به آفت روزمرگی دچار شود. بدین معنی، حاكمان زمانی خورد و خوراك در سفره می بینند، نیازی به ذخیره معیشت و اشتغال نسل های آینده نمی بینند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">29 اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران، اما فارغ از بعد اقتصادی یك مزیت بزرگ برای كشور داشت و چراغ راهی شد برای آنها كه فرمول مبارزه را از تاریخ می آموزند :"می شود در سایه&nbsp; اتحاد و همدلی بلوك های قدرت سیاسی و اعتبار پایگاه دینی، كارهای بزرگی را به نتیجه رساند و مانع از حضور بیگانكان بر مصدر امور كشور شد ."</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">♦️سخن پایانی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باید با تاسف فراوان بپذیریم كه پس از 67 سال از ملی شدن صنعت نفت، دولتهای نفتی اصلی ترین نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران هستند. سالها است که دولت در اقتصاد کشور نقش محدودی ایفا می کند و از آنجا که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت است، تأثیر نفت بر اقتصاد کشور قابل چشم پوشی نیست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">انتقاد بر تك محصولی شدن و تكیه بیش از حد اقتصاد كشور به نفت نمی تواند ما را از حركت سخت كوشانه دكتر محمد مصدق دور كند، چه او با این حركت توانست ثروت و سرمایه كشور را از حلقوم دشمنان در آورد، اما ما نتوانستیم از این ثروت در زیر ساخت كشور به شایستگی بهره ببریم و تنها به لاشه از حلقوم در آمده چنگ زدیم و هنوز كه هنوز است از آن ارتزاق می كنیم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همت بلند مبارزان كشور در 29 اسفند&nbsp; سال 1329 برای ملی كردن یكی از ثروت های خدادای این سرزمین، اگر چه مورد تقدیر و تمجید است، اما به برنامه ریزان و تصمیم سازانی كه از این ثروت برای بهره مندی زیرساخت ها به درستی استفاده نكرده و در این مسیر غفلت كرده اند انتقاد داریم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اصغر نصیری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شهردار کرج</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/219136.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-03-19T11:02:28+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog نوروز مبارک http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/667 <div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بنام پروردگار مهربان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp;پیشاپیش فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی را به شما دوست عزیزم و خانواده محترمتان شاد باش گفته و برایتان سالی سرشار از شادی ، خوشبختی ، آرامش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; وموفقیت آرزومندم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;امیدوارم امسال برای شما و عزیزانتان؛&nbsp; سال دوستی، فراوانی ،بی نیازی، سلامتی&nbsp; ،کوشش ؛ توأم با دلخوشی باشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پیروز و سرافراز باشید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ابوالفضل فردوسی&nbsp;</font></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوروز١۳۹۷</div><div><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-08_13-17-50-150x150.jpg" alt="هنوز دلم در کنج سیاه چادر با حرکت للیک ( ننو ) ، هوای لالایی مادر را می کند …"></div> text/html 2018-03-19T10:55:20+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/666 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">و تجدید حیات طبیعت می‌باشد را به تمامی عزیزان تبریک و</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حجت فاتح مدیر سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/219092.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-03-19T07:08:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog بایرام http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/665 <p><font face="Mihan-IransansBold">بایرام </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بایرام گلدی ایل دؤنومو یاز اوْلدو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گتیردی دان یئلی باهار قوْخسونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گؤیول‌لر شن‌لندی اۆره‌ک ساز اوْلدو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">موحببتین گؤروش آرتار قوْخسونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گۆل شوْوقونا گلیب اوْخویار بولبول </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">وئریبدی ال-اله سۆسن‌دن سۆنبول </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هالای توتوب چیچک‌لردن قیزیل گۆل </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اسن یئل‌لر داغیت‌دی یار قوْخسونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یال-یاماجدا گؤردن قوْیون قوزونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">خان چوبانین چاویرلاردا سؤزونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اوْیلاق‌لاردا داغ دره‌لر اوزونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یارانیشدان نئیسان یاغار قوْخسونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">"بختیار" گؤر سهند قوْجا ساوالان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قوجاغیندا گزه‌ن مارالدی، جئیران </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قوْینوندا داغلارین بسله‌نن آخان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بوز بولاق‌لار گؤتوروب قار قوْخسونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">( بختیار فرخ) </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> <p></p> text/html 2018-03-19T07:01:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog پیشوای دانایی و توانایی http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/664 <p><font face="Mihan-IransansBold">پیشوای دانایی و توانایی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نخستین روز ماه رجب مصادف با 28 اسفند خجسته زاد روز امام محمد باقر (ع) است، امامی كه در میان 14 معصوم(ع) از نظر اخلاقی و تاثیرات اجتماعی دوران امامت با استناد به داشته های تاریخی، شبیه ترین فرد به پیامبر گرامی اسلام (ص) معرفی شده است. چه این امام، هم نام رسول خدا را بر خود دارد و هم از القابی چون باقر العلوم، شاكر، هادی، امین و صابر بهره مند و در گرایش به علم و سلوك عرفانی –اخلاقی، سرآمد تاریخ زمان خود است. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سیره امام محمد باقر(ع) به گواه تاریخ برای همه دوران الگو و نمونه است، به گونه ای كه توانست با چنگ انداختن به نهضت علمی، اغلب شیفتگان علم و فضیلت را پیرامون خود جمع كند. درست در شرایطی كه "ولید بن عبدالملك" حاكم زمان بود و شرایط مناسبی برای فعالیت علمی و اخلاقی امام محمد باقر(ع) فراهم نبود. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">زندگی در كنار سرور و سالار شهیدان و مشاهده قیام آزادگی و عدالت خواهی در كربلا، از امام پنجم شیعیان بزرگ پیشوایی ساخت كه با تجهیز به علم و دانش، آزادگی و آزادیخواهی را معنا بخشید و ثابت كرد در زمانه نتوانستن می توان توانا بود و اثرگذار. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اگر به او باقر (ع ) می گفتند بدین خاطر بود كه علم را می شكافت و حقیقتش را بر همگان آشكار می كرد. درست در زمانه ای كه حاكمان جور، سخنان پیامبر را در پستوی خانه نهان كرده بودند تا ندای حق طلبی و آزادیخواهی اش به گوش مومنان نرسد، در چنین شرایطی امام پنجم شیعیان پا به عرصه وجود گذاشت، تا این بار با نیایش وچنگ زدن به سلاح برنده علم و دانش، در هماوردی با دشمنان اندیشه، جهل را زمین گیر كند. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سخن پایانی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">امام محمد باقر (ع) در دریای بیكران علم و دانش غور می كرد و تلاش داشت بگوید كه اقتضای زمان مشخص می كند چه كنیم؟ روزگاری باید بر دشمن شمشیر كشید و در زمانه ای دیگر با مجهز شدن به سلاح علم و دانش و پژوهش، قدرت و هیمنه پوشالی بدخواهان را بر ملا و توانمندی دین رحمانی اسلام را در چشم دیگران آشكار ساخت. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">روش و منش امام محمد باقر (ع ) به ما می آموزد كه برای سر آمد شدن باید به سلاح علم و دانش مجهز شد و چنانچه جامعه ای به چنین قابلیتی برسد، بیش از آنكه بخواهد به زنده باد و مرده باد توسل جوید تا به یكی عزت دهد و دیگری را به زیر كشد، توانایی در دانش روزاست كه فرصت عرض اندام را از بد خواهان می ستاند . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">زاد روز با سعادت خورشید علم، مخزن اسرار توحید، شکافنده معماهاى وجود و پیشوای دانایی وتوانایی، امام محمد باقر (ع) بر رهروان آن امام همام خجسته باد. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اصغر نصیری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شهردار کرج </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-19T06:59:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار بختیار فرخ http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/663 <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">نادیرشاه حؤکمۆیدن قالخدیق موغاندان </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">اوْن ایکی مین چادیر دۆشدۆ سۆرگۆنه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">آشدیق ساوالانی بیز چیخدیق دۆزه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">کرکوکدان باغداددا ائل قالخدی گؤزه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">اوْتوز ایکی طایفا غوربتده دؤزه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">نادیر کؤچدۆ ائلده چیخدی آیازا </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">باغداددان قاوزانیب قوْندو شیرازا </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بو نیسگیلی کیم چاتدیرا آرازا </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">کریم اؤلدۆ ائلده گلدی قزوینه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">ال بیر اوْلدو قجرلرین سؤزۆنه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بیر اوْخ اوْلدو ده‌یدی دوشمان گؤزۆنه </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">قوم-ساوا جۆلگه‌سین ائتدیلر قیشلاق </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">اوْتوز ایکی طایفا قوردولار قالاق </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">قاراغان داغیندا توتدولار یایلاق </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">کؤسه‌لر، دلیلر، سولدوز، یارجانلی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">کله‌ون، قره‌نلی، هم حاققی جانلی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">احمدلی، خیدیرلی، هم حۆسن خانلی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">ساتیلی، قوتولو، اته‌گباسانلی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">دۆگر، موختابندلی، موغان، حسن‌لی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">شره‌فلی، غریب‌لک ، نیلغاز، کاروانلی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">قسیملی، چله‌بلی ،قاراقوْیونلو </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">کره‌ملی، دئولتوه‌ند،هم آغ‌قوْیونلو </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">موسولو، زیلیغلی، هم الی‌قوردلو </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">قالدی ذوالفوغارلی بیرده ائیناللی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">باغدادلی شاهسئون آدلیمدی بللی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">“بختیار” ییر قوْشدو گۆنش های ساللی </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">بی‌لر بیزیم ائله دئللر شه‌سئون </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">؛ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold">قوم.بختیار فرٌخ. ٣٠ /٧ / ١٣٨٨ </font></b></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-15T09:55:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طایفه سولدوز http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/662 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b style="">طایفه سولدوز</b></font></p><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><strong>ایل شاهسون بغدادی از دو سر شاخه لک و آرریخلی (آرریقلی ) تشکیل شده است و دارای ۳۲ طایفه می باشد .</strong> </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یکی از ۳۲ طایفه ایل شاهسون بغدادی طایفه سولدوز می باشد که تحت شاخه آرریخلی قرار می گیرد و در شاخه آرریخلی بزرگترین طایفه می باشد . </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این طایفه در قارابولاخ ساوه ساکن بوده اند و به تدریج به دیاقا ( ده آقا ) ، چیچی آباد ( چیچک آباد ) ، سید آباد ، اکبر آباد ، قشلاق کناب ، هریسان ، دالستان ، پلسکان ، طرخوران ، قلعه عزیز خان ، حصار قیلیچ ، باغ شیخ ، یئنگیجه ، گول تپه ، طغان و ... پراکنده شده اند . </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و در شهرهای قم ، ساوه ، تهران ، شهریار ، رباط کریم ، اسلام شهر ، ورامین رزن و ... زندگی می کنند </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سولدوز دارای تیره های </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱ موحراب لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی حیدری و قادری و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۲ خیرخاولی ( خیرخواه لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی غلامی سخنور فرهنگ و .... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۳ حاج حسن لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای فامیلی شکارچی سخندان البرز رضوان پاشا مفرح و .... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۴ حسن لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای فامیلی ؟؟؟ </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۵ قاراممدلی ( قارا محمد لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای فامیلی عزتی کریمی رضایی یاری تنها مولایی حیدری دلدار دولتمند حسنی سعادتی منصوری شادمان فضلی و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۶ شمس لی ( شمس علی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی محمودی روشنی روشنایی مسعودی زمردی معصومی تنها خانی ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۷ میتی لی ( مهدی لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی مهدی لو میثاقی و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۸ جئشنه لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی رستمی واحدی پارخ مرادی سرفراز جانباز طراز و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۹ حکیم لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی حکیمی یاری شهبازی صادقی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۰ قاراسققل لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی سلامت نجفی فیروزی ، فیروزی نیا ، فیروز گر ، پادار ، خندستان ربیعی نظری شاهسون قربانی رجبی و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۱ صادیخ لی ( صادق لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی محمدقاسمی ، قاسمی نیا ، قاسمی ، صادقلو رسولی و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۲ جعفر لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی مروتی جعفری هاشمی کاظمی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۳ مددلی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی نادری پرویزی رضوان </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۴ ممدلی ( محمد لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی سیمرغ طلایی و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۵ رحمان لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی کهن رحمانی و ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۶ کریم لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی براتی نعمتی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۷ شئفی لی ( شفیع لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی براتی دروگر استادی نعمتی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۸ آللاه یار لی ( الله یار لی ) </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی مهری عفتی خانی یاسینی پاییزی پاسالاری </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۱۹ فیض الله لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی حسنی رمضانی قربانی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">۲۰ علی کرم لی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دارای نام فامیلی فردوسی جشنلو همراهی پیری آزاد کریملو سولدوز شاهین نژاد گلی دینی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مردان بزرگ طایفه سولدوز </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حبیب خان حیدری . عباس خان حیدری . بویوک خان قادری . حسین رضوان . عزت عزتی حسن خان عزتی . حسین عزتی . عزیزعلی بیک محمد قاسمی . علی حسین صحرایی . قهرمان بیک واحدی . پهلوان سبز علی . احمد محبعلی . اکبر پارخ . کلبه رستم فرهنگ . رضاعلی بیک روشنی . میرزا محمد روشنایی . حاج ابراهیم خانی . حاج آقا میثاقی . حاج شوکور شهبازی . علی کرم یاری . یقین علی نجفی . صحبت سلامت . جعفر آقا مروتی . حاج ابوالقاسم هاشمی . حاج میرزا حسین جعفری . قربانعلی نادری . ذبیح پرویزی . غلام رضوان . محمدعلی بیک طلایی . حسین سیمرغ . کلبه همت کهن . کلبه غفار رحمانی ( متوفی حدود بیش از صد سال قبل ) . براتعلی براتی . قوچعلی براتی . بوداقعلی براتی . حاج علی وئردی براتی . آقا مردان نعمتی . کلبه خداقلی مهری . قلی خان خانی. کلبه قربانعلی حسنی کلبه رمضان رمضانی . محرم بیک رمضانی . حاج جعفر فردوسی . حاج احمد فردوسی . نادعلی همراهی . سرفراز جشنلو . آقاعلی گلی . معصوم آزاد . </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">البته تحقیقات ادامه دارد و از شاهسونهای ورامین که سولدوز هستند اطلاعات جامعی نداریم و امیدوارم دوستان اطلاعات را بدهند تا این نوشته تکمیل شود </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نوشته ابوالفضل فردوسی ( عارف ) </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-14T13:54:53+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تیره های طایفه كوسه لر http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/661 <h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><a href="http://sarbolagh.blogfa.com/post/5" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" color="#000000" size="5">تیره های طایفه كوسه لر</font></a></h2><div class="postbody" style="margin: 0px auto; padding: 5px 0px 10px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; text-align: right;"><div class="postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 10pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; line-height: 13.8px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="">تیره های طایفه كوسه لر: هر یك از این تیره ها خود دارای چندین تیره اولیه،</font></span></span></strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 10pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; line-height: 13.8px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="">ثانویه،نوپا و گوبگ می باشد.</font></span></span></strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></p><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علی بَیْ لی&nbsp;(علی‌بکلو یا علی بیگلو)</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">علی کورلو</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">جانی لو</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">اسماعیل لو</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">قارا بَی لی (قرابکلو)</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">عاباسلی</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">بامیرلی</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">سیرخاولو (سرخاب لو)</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">اوسُوبلو(یوسف لو)</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">مدرم خان لو ‌(محمدرحیم خانلو)</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">خداورنلو&nbsp;</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">كرلی&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto 0.0001pt; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کیچکین‌علی لی</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto 0.0001pt; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تمیرلی</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کیتین‌علی لی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شنبه‌لی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جمعه‌لی</font></span></p><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یساول‌لو</font></span></div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رمضانلو&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چایچامورلو</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کرد اسدخان (قنبرلو)</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ترکمن لو</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">سلمان لو</font></span></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"></span></p><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-03-14T11:23:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طایفه قوتولو http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/660 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><strong>معرفی طایفه قوتولو</strong> </font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><strong><br></strong></font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><strong>طایفه قوتولو</strong> </font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><strong><br></strong></font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در دهه بیست هنگام کوچ تقریبا هفتاد خوانوار بودند قشلاق این طایفه بین انجیلاوند و طرزناهید منطقه ای به نام اسکندر آبادبود که در حال حاضر مخروبه های آن باقی مانده ییلاق این طایفه در بش بولاخ روبروی قره گوزل دره بود که در هنگام کوچ در فصل بهار تقریبا از عید پنجاه روز گذشته مهاجرت میکردند به بش بولاخ و تا اوایل پاییز تقریبا بیست روز از مهر گذشته به قشلاق همان اسکندر آباد کوچ میکردند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">روایت هست هر خانوده (یک پدر و فرزندان آن )بین ۵۰۰گوسفند و ۲۵تا شتر داشتند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">درآن زمان در هنگام خیر و شر طایفه یک دل یکدست کنار هم بودند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از بزرگان این طایفه میتوان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مشهدعلی رهنما </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حاج فتحعلی رهنما </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حاج چراغعلی رهنما </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شمسعلی ال خانی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قربانعلی ال خانی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حاج خانعلی امیری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قهرمان بیک فخری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یدالله فخری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">جواد علی امیری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سلطانعلی بیاتی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">علی جعفر بیات لو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مش اسماعیل بیات لو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">علی محمد بیات لو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شهباز بیگ امیری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حاج برجعلی مجیدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بهروز مجیدی (که در زمان مصدق شهردار منطقه ای از تهران بود) </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حاج علی محمد شاهی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حاج محمد آقا بیاتی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یدالله علیمرادی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">فضل الله علیمرادی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">را نام برد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">درمیان این اسامی ریش سفید آنان یا همان قهرمان بیگ فخری می‌بود که فردی سیاست مدار ، باهوش ، وطن پرست ، طایفه دوست ، مورد حمایت طایفه و محبوب مردم طایفه بود که حدودا در دهه بیست درامامزاده ینگی امام بین شاه باغی و غارلوغ دفن شد که هنوز ریش سفیدان از وی به نیکی یاد میکنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">راوی :قدرت الله علیمرادی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تهیه وجمع آوری :حجت فاتح </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">توجه جهت تکمیل اطلاعات این طایفه به آیدی زیر مراجعه کنید </font></p> <a href="http://T.me/irsanews" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000"><p style=""><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">کلیک کنید&nbsp;</span></p><p style=""></p></font></a><p><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">بزرگترین کانال ایل شاهسون</span></p> <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font><a href="http://T.me/irsanews" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"></font></a><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;</font></div><p> </p><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-12T12:59:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog توکو شعر http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/659 <p>تورکو شعر </p> <p>من سنی گؤزله‌ییم هاچانا کیمی؟ </p> <p>گؤر ساعات نئچه‌دی؟ نئچه سئوگیلیم؟ </p> <p>قویما حسرت سحر آچانا کیمی </p> <p>منی قورتوم-قورتوم ایچه سئوگیلیم </p> <p>اووودا بیلمیرم دامی-دوواری </p> <p>تاخچادا قوزو تک مله‌ین تاری </p> <p>گل کی آیاغینین سسیندن ساری </p> <p>قالیب سکسکه‌لی کوچه سئوگیلیم </p> <p>گلنده سسسیز گل! گل باهار کیمی </p> <p>گولنده سسسیز گول! باغچالار کیمی </p> <p>سسسیز کی اوره‌ییم شپه-قار کیمی </p> <p>اوچار! هئچه بتدی هئچه سئوگیلیم </p> <p>گؤزلرینده دومان، باخیشیندا چن </p> <p>گؤزله‌دیم گلمه‌دی! نیگرانام من </p> <p>آی آللاه اولمایا بو سینیق کؤنولدن </p> <p>بو سینیق کؤرپودن کئچه سئوگیلیم </p> <p> text/html 2018-03-11T05:05:55+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تولد 61 سالگی سردار سلیمانی http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/658 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">به مناسبت تولد 61 سالگی سردار سلیمانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شما چگونه تولد حاج قاسم را به او تبریک می‌گویید؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز مصادف با تولد سردار حاج قاسم سلیمانی است به همین بهانه می‌توانید دلنوشته ها یا پیام هایتان را با سردار دلها به اشتراک بگذارید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیام‌های خود به مناسبت تولد حاج قاسم سلیمانی را در این خبر با ما به اشتراک بگذاریدبه گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون&nbsp; گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که مدت‌هاست به عنوان یک شخصیت پرنفوذ در منطقه "غرب آسیا" شناخته می‌شود، متولد ۲۰ اسفند ۱۳۳۵است و امروز مصادف با تولد اوست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رشادت‌ها و ایثارگری‌های سردار قاسم سلیمانی در جبهه‌دفاع از حرم اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و مبارزه با تروریسم از او قهرمانی ساخته که امروز نه تنها در قلب میلیون‌ها ایرانی جای گرفته است بلکه در سرتاسر دنیا هستند افرادی که به وجود چنین سرداری افتخار می کنند و او را الگوی خود قرار می دهند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اگر امثال او در سوریه و عراق نبودند مشخص نبود اکنون باید در کدام شهر ایران عزیز با تروریستها می جنگیدیم و از کدام نقطه سرزمینمان دفاع می کردیم. دلاوری‌های حاج قاسم سلیمانی حتی موجب شد رهبر معظم انقلاب از او به‌‌عنوان "شهید زنده" یاد کنند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز 20 اسفند مصادف با سالروز تولد این مجاهد خستگی‌ناپذیر است. مناسبت خوبی است تا دلنوشته‌ها و پیام‌هایتان برای سردار سلیمانی را با ما به اشتراک بگذارید.</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/218257.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">شما چگونه تولد حاج قاسم را به او تبریک می‌گویید؟</font></div></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="4">کامنت بزنید لطفا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T13:00:37+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در آیین آغازین جشنواره اقوام و عشایر اظهار داشت http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/657 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در آیین آغازین جشنواره اقوام و عشایر اظهار داشت</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عشایر مظهر&nbsp; صلح ،صفا ،صمیمیت، شجاعت و غیرت هستند و هرکجا که صحبت از این صفت ها می شود نام عشایر می در خشد و امام بزرگوار همیشه از عشایر به عنوان ذخایر گران قیمت نام میبردند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/218025.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عشایر در زمانی که نظام و انقلاب ما به مردان و زنان غیرتمند ، ایثارگر نیاز داشت با جانفشانی و ایثار بدون هیچ منتی در خدمتگذاری به انقلاب اسلامی حاضر شدند.&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در تمام مقاطع انقلاب و اکنون بعد از&nbsp; ۴۰ سال که انقلاب شکوهمنداسلامی از گردنه های&nbsp; پر فرازونشیب با سربلندی عبور کرده نمی توان نقش عشایر را نادیده گرفت&nbsp; &nbsp;و این نقش پررنگ را کم ارزش کرد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عشایر در جایگاه های مختلف فعالیت های گسترده ای در کشور دارند و بخش عظیمی از مواد پروتئینی و محصولات کشاورزی به دستان با کفایت این قشر از جامعه تولید می شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز شاهد هستیم که عشایر شجاع و باغیرت با تربیت بهترین اساتید، مهندسین وپزشکان در عرصه های علمی و پزشکی جایگاه برتر و&nbsp; گسترده ای در کشور دارند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ما مسوولین مکلفیم با تکریم عشایر در خدمت این قشر غیور باشیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برگزاری جشنواره اقوام و عشایر با گردهمایی در این استان و شهر گویای وحدت اتحاد و وفاق است و نماد همدلی این ملت بزرگ است.&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/218024.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در این جشنواره ها ،مردم عزیز مان در جریان پنانسیل&nbsp; و ظرفیت عشایر قرار گرفته و باعث می شود سنت و آداب&nbsp; عشایر که بخش عظیمی از سنت با افتخار تاریخی ما می باشد به فراموشی سپرده نشود و همیشه زنده و پویا بماند.</font></div> text/html 2018-03-08T12:59:05+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ‏‎فتح اله حقیقی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/656 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">فرزند برومند ایل شاهسون فتح الله حقیقی :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">راهیابی تیم فوتسال سن ایچ ساوه&nbsp; به لیگ برتر را به جامعه ورزش استان ، بازیکنان و مربیان پرتلاش تبریک عرض می نمایم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">‏‎فتح اله حقیقی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/218022.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-03-08T12:54:15+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر مادر به لهجه شیرازی http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/655 <div><font face="Mihan-IransansBold">شعر مادر به لهجه شیرازی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه عشقش تو دلم قد خدامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه هر جو كه باشم پشت و پنامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه آی باكیم بشه قرار و آروم نداره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">میشینه بالوی سرم فكر دوامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه هر موقع نگاهم میكنه با یه نظر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">میخونه هر بد و خوبی تو نگامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه آی دیر بكنم آی همه نصف شب بشه&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">میشینه گوشه اتاق و چیش برامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه آی از رو جوونی به او پر خاش بكنم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">انگو كه تشنه حرف نا بجامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه با همه ی بدیم از م شكایت نداره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">به كسی نمیگه محتاج وفامه ننمه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">او كه من تو زندگیم هرچی دارم از او دارم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بخدا بعد از خدا اونم خدامه ننمه</font></div> text/html 2018-03-08T11:47:32+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog معنی شاهسون http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/654 <h1 itemprop="name" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 32px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">شاهسون<span class="pron" style="outline: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span></font></h1><font face="Mihan-IransansBold"><h3 itemscope="" itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153); display: inline-block;">لغت‌نامه دهخدا</h3><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: medium; text-align: right;"></span></font><div itemprop="articleBody" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><p style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: justify; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 24px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold"><span class="hl" style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">شاهسون .</span>&nbsp;[ س َ وَ ] (اِخ ) در ترکی یعنی شاه پرست و شاه دوست . مرکب : از شاه فارسی و «سون » ترکی . و این نام را شاه عباس بر فوجی از سپاهیان گذاشت که خاصه ٔ خود بود و فرمان داد هر ایلی که خواهد نام خود را برداشته باین ایل تازه درآید و این نام بر خود نهد و با آنها در بهره ٔ عنایات شاهی شریک باشد. گویند در همان روز اولی که این حکم را کرد ده هزار نفر در آن داخل شدند.(ناظم الاطباء). نام عده ای از قبایل ترک ساکن ایران است که اکنون باید آنها را ترک نامید. معنی این کلمه دوستداران شاه است . شاه عباس اول پس از تسلط بر قبایل ترک عده ای از قبایل مختلف ترک را دعوت کرد که در گروه جدیدی شرکت کنند و نام قزلباش را به آنها داد که به شاهسون نامیده شده اند. در دوران حکومت صفویه بدست این گروه کارهای بسیار بزرگی از آنجمله نگهداری فرمانروایان صفویه برآمد و روزگاری نیز عده ٔ آنها به صد هزار خانوار بالغ گردید ولی بتدریج از تعداد ایشان کاسته شد. در بعضی از مراجع آمده است که تأسیس این گروه بدست پدر شاه عباس بوده است نه خود شاه عباس و این عده در دسته ٔ طرفداران و فدائیان و غلامان خاندان صفویه بودند و در ترویج و گسترش عقائد مذهبی صفویه بسیار مؤثر بوده اند. (از دائرة المعارف اسلامی ).<br style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right;"></font><br style="outline: 0px; direction: rtl; text-align: right;"></p></div> text/html 2018-03-08T11:23:18+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تلگرام رشت http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/653 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33cc00">تلگرام رشت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000">گروه تلگرام رشت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لینکدونی بچه های با مرام تهران&nbsp; برای عضویت بر روی بنر زیر کلیک کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه تلگرام رشت&nbsp;&nbsp;گپ</a></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>دورهمی رشت&nbsp;&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>پاتوق تلگرام بچه های رشت&nbsp;&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>لینک گروه تلگرام بچه های رشت&nbsp;&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال خبر فوری رشت&nbsp;&nbsp;</div><div></div></a></font><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال صرفا جهت اطلاع رشت&nbsp;&nbsp;</font></div><div></div></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال تلگرام شهرداری رشت&nbsp;&nbsp;</div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">گروه تلگرام رشت شمال</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه چت تلگرام&nbsp;</a></b></font><font color="#0000ee" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><u>رشت&nbsp;</u></b></font></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">کانال تلگرام شهر&nbsp;</a></b></font><font color="#0000ee" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><u>رشت&nbsp;</u></b></font></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام رشت یها</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>عضویت در گروه چت تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>شبهای رشت&nbsp;&nbsp;تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام اخبار&nbsp;رشت&nbsp;</b></font></div><div></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/pics/375/217919.jpg" alt="چت اورداپ"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T06:05:07+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تلگرام اصفهان http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/652 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33cc00">تلگرام اصفهان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000">گروه تلگرام اصفهان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لینکدونی بچه های با مرام تهران&nbsp; برای عضویت بر روی بنر زیر کلیک کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه تلگرام&nbsp;&nbsp;اصفهان&nbsp;&nbsp;گپ</a></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>دورهمی &nbsp;اصفهان&nbsp;&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>پاتوق تلگرام بچه های &nbsp;اصفهان&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>لینک گروه تلگرام بچه های &nbsp;اصفهان&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال خبر فوری &nbsp;اصفهان</div><div></div></a></font><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال صرفا جهت اطلاع&nbsp;&nbsp;اصفهان</font></div><div></div></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال تلگرام شهرداری&nbsp;اصفهان</div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">گروه تلگرام&nbsp;&nbsp;اصفهان&nbsp;&nbsp;شمال</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه چت تلگرام&nbsp;&nbsp;اصفهان&nbsp;</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام شهر&nbsp;اصفهان</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام&nbsp;اصفهان یها</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>عضویت در گروه چت تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>شبهای&nbsp;اصفهان&nbsp;&nbsp;تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام اخبار&nbsp;&nbsp;اصفهان</b></font></div><div></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/pics/375/217919.jpg" alt="چت اورداپ"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T06:03:49+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تلگرام قم http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/651 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33cc00">تلگرام قم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000">گروه تلگرام قم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لینکدونی بچه های با مرام قم&nbsp; برای عضویت بر روی بنر زیر کلیک کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه تلگرام قم گپ</a></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>دورهمی قم&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>پاتوق تلگرام بچه های قم&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>لینک گروه تلگرام بچه های قم&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال خبر فوری قم&nbsp;</div><div></div></a></font><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال صرفا جهت اطلاع قم</font></div><div></div></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">کانال تلگرام شهرداری</a>&nbsp;قم</div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">گروه تلگرام قم شمال</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه چت تلگرام قم</b></font></div><div></div></a></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">کانال تلگرام شهر ق</a>م</b></font></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام قم</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>عضویت در گروه چت تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>شبهای قم&nbsp; تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام اخبارقم</b></font></div><div></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/pics/375/217919.jpg" alt="چت اورداپ"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T05:56:27+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تلگرام ساوه http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/649 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33cc00">تلگرام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#cc33cc">گروه تلگرام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" size="3">گروه تلگرام زرندیه -</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">گروه تلگرام مامونیه</font><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" size="3"> -گروه تلگرام خرقان -</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">گروه تلگرام غرق آباد</font><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" size="3"> -گروه تلگرام نوبران -&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لینکدونی بچه های با مرام ساوه برای عضویت بر روی بنر زیر کلیک کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه تلگرام ساوه گپ</a></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>دورهمی ساوه&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>پاتوق تلگرام بچه های ساوه</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>لینک گروه تلگرام بچه های ساوه&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال خبر فوری ساوه&nbsp;</div><div></div></a></font><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال صرفا جهت اطلاع ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال تلگرام شهرداری ساوه&nbsp;</div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه تلگرام&nbsp;</a>ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه چت تلگرام&nbsp;</a>ساوه</b></font></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام شهر ساوه</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام ساوه</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>عضویت در گروه چت تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>شبهای ساوه تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام اخبار ساوه</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه تلگرام زرندیه&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه تلگرام خرقان&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه تلگرام غرق آباد&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه تلگرام نوبران&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه تلگرام مامونیه&nbsp;</b></font></div><div></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/pics/375/217919.jpg" alt="چت اورداپ"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T05:50:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تلگرام تهران http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/648 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33cc00">تلگرام تهران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000">گروه تلگرام تهران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لینکدونی بچه های با مرام تهران&nbsp; برای عضویت بر روی بنر زیر کلیک کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">گروه تلگرام تهران گپ</a></div></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>دورهمی تهران&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>پاتوق تلگرام بچه های تهرون&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>لینک گروه تلگرام بچه های تهران&nbsp;</div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال خبر فوری تهران&nbsp;</div><div></div></a></font><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال صرفا جهت اطلاع تهران&nbsp;</font></div><div></div></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div>کانال تلگرام شهرداری تهران&nbsp;</div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3">گروه تلگرام تهران شمال</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>گروه چت تلگرام تهران و کرج</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام شهر تهران</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام تهرانیها</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>عضویت در گروه چت تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>شبهای تهران تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کانال تلگرام اخبار تهران</b></font></div><div></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/pics/375/217919.jpg" alt="چت اورداپ"></a></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T00:35:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog حاج علی دیار دوست http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/645 <p><font face="Mihan-IransansBold">آذر بایجان اولوب بیزلره وطن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">موغان اهالی سی چوخ دِییب گؤلن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دولار داغ دره لر گول چیچگیلن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">جانیم سان،قانیم سان آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آرانی یایلاغی ،بیر،بیریندن گوزل </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر طرف آرازدی بیرطرف خزر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گوزللر آل یاشیل گِئنر گَزر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">روحیم ،روانیم سان آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اردبیل شَهَری،خاطائی یوردی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دوشمنلر قاباقیندا چوخ محکم دوردی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شیعه حوکومتی بوردا قورولدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تاریخ لر ایفتخاری سان آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قهرمان اِللرین مسکن یاتاغی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخ گوزل ویقارلی ساوالان داغی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قورتارماز ،توکنمز کَرَسی یاغی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آنا وطنیم سن آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیرطرف قاراداغ ،بیرطرف اَرشَه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اَهر ،اَرسباران یام یاشیل مِشَه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گزیب دولانماغا بیر یولون دوشه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گؤرسن نه گؤزلدی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایستی سولاری وار چوخلی چیمملی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هربیری بیر درده شافا وِرملی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قوتورسوئی ،قاینارجادان گورملی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مایام مسکنیم سن آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر طرف نمین دی آهار باهاردی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مِه باسیب داغلارین دِیئرسَن قاردی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخ گؤزل فیندیقلی مِشه سی واردی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دونمرم من سَندن آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آبی بَیلی ،نُنَه کران ، کَلَه سَر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اونلاری گؤرمَیه اورَی ،تَلَسر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یایین ایستیسینده سرین یِل،اَسَر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نَه گؤزَل دی منیم آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سوهانین کوموری، ساقیزچی سَدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نیارق اهلینین پیمانی عهدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">انقلاب یولوندا چوخ زحمت چکدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شهید لر اؤلاقی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گزیب دولانمالی حؤرین یایلاغی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دؤم دوری سوئی وار تیفیَه بولاغی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بولغاوارین آلبالی ،گیلاس باغلاری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نِعمتلن دولودی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هیرین گؤزل شَهری باغچا چِشمه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گزیب دولانمالی دره تپه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قایالاریندا کهلیین،قاقیلتی سَه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">روحا صافا وِریر آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نوئور دریاچاسی ، بیر اؤزوک قاشی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نه گوزل سوئی وار میثلی گؤز یاشی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">طبیعت چکیبدی عجب نقاشی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نِئجه تعریف اِدیم سنی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کیوی شهرینین هِیوا باغلاری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هم ایستی سوئی وار اوجاداغلاری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دوزگین اهالیسی چوخ قوناقلاری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نه دِییم شاءنین ده ،آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">خالخال دی چاتدیران بیزی گیلانا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایمامرود قیزلاری بنظر جیرانا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قیزل اوزن. اوخشاییر شاهمار ایلانا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هَمِشَه اوزون گولسون آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نه یازیم سرعینه،نه یازیم نیره </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گورخورام قاریشدیرام ویرام بیر،بیره </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">باخیرام بولاغلارا گلیرم دیله </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نغمه لر قوشورام آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چیمیرسن سولارا تاپیرسان شافا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هِئچ یئرده یوخدی ،بو آب وهاوا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کهلیگ اوتی ،یارپیز ،بیتگی سی دوا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">باشون ،اوجادی باشلاردان آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ساوالان ویقارلی باشی دومانلی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اتیینده اوبالار ،چوخ آد لی سانلی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مهریبان اینسانلار چوخ ایستی قانلی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایگیت لرمسکنی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سارابین کره سی،معروفدی بالی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">او،ایپک یولونون اولوب کاناری </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیزه نه فرق اِلر.جَلدَه باخان اهلی یاارداهالی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گوزل میلتون وار آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هِریسدی ،خان امیر،خواجه ماهالی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یادوزدوزانلی اُول،یادا بستان آوا لی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آذربایجان لیلارین عاغلی کامالی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دونیادا دِییلیر آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تبریز بیر قلبیدی سانکی بدنده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایشلیر قلب تک اوجاندا تنده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بویوک بیر وزنه دی آنا وطنده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تبریز لن دیری دی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چالیشغان اینسانلار اوستالی ،ناشی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اِدَلر گئجه گؤنوز چوخلی تلاشی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">فرقی یوخ ایرانین ایاقی باشی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایرانین مولکودی آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">"علی نینده "جانی قانی وطندی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اِئلی ،طایفاسی،خانی مانی وطندی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دانیشان دیلینده،خوش بیانی وطندی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایرانین گوزوسن آذربایجانیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">96.12.9 حاج علی دیاردوست.اردبیل </font></p><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: start;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div></div></div> <p></p> text/html 2018-03-08T00:30:00+01:00 Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog داستان کوتاه ترکی http://Shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/644 <p><font face="Mihan-IransansBold"><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"><span style="line-height: 1.6em;"><strong>«ارخ چیخارتماق</strong>»</span><br> </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">«ارخ آریتماق» </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یاز باشلانان گونلری کندلرده آران داغ اولماغینا باغلی مختلف گونلرده یونجا چیمن و شام سووراماق اوچون ارخ ایشله‌ییب یوخسا قاباق ایللرده ایشله‌نمیش ارخی آریتلاردیلار! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیرینجی یول بیر یئره ارخ آپارماغا «ارخ چیخارتماق» و اولان ارخی یئنی‌دن یئتیشیب قیش-پاییزی اوچوخلادیغینی دوزلتمه‌گه «ارخ آریتماق» دئیردیلر! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ارخی کند اهلی بیرلیکده ایشلردیلر و نئچه نفره خاص اولان ارخی اولار اؤزلری ایشلردیلر ! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخلو ارخی گتیریب بیر یئرده بؤیوک بیر «گؤل چکیب» و سویو اورا ییغیب سونرا سو نوبه‌سی اولان گؤلون گؤزون آچیب اؤز یئرین و ... سوواراردی! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نوبه آغچا یوخسا چرک حسابی اولاردی! مثلا بو گون باتاندان صابا گون باتانا! یوخسا «قارا کؤلگه ساللاناندان صابا قارا کؤلگه ساللانانا قدر»! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر چرک یوخسا آغچا نئچه نفرین اولسایدی، اولاردا او بیر گونو اؤز آرالاریندا بؤلردیلر! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سو سوواران وریان دییشمک اوچون چوخلو سو اوسته قالاردی و یا وریانلاری دوزوب گلیب ائوه! وقتینده گئدیب وریانلاری دییشردی! </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">وریان دوزمک سویو نئچه وریان آراسیندا بؤلمک ایدی </font></p><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: start;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div><div><br></div></div></div>